Tavoitteet

You are here: Home / Tavoitteet

Kestävän Kehityksen Instituutti ry:n tavoitteena on aina luoda mitattavia etuja ja kokonaisvaltaisia innovatiivisia ratkaisuja jäsenillemme ja vapaaehtoisillemme. Sen jäsenet koostuvat asiantuntijoista, joilla on huomattavaa tieteellistä, johtamis-, taloudellista tai käytännön kokemusta. Tiimimme osallistuu käytännöllisten ja vaikuttavien ratkaisujen löytämiseen ja innovatiivisten ideoiden soveltamiseen. Meillä on rikasta kansainvälistä kokemusta ja laaja kontaktiverkosto, joita käytämme tavoitteidemme saavuttamiseen. Meillä on myös siteitä suureen joukkoon tiedeasiantuntijoita Suomessa ja ympäri Eurooppaa.

Yhdistyksellä on seuraavat tavoitteet:

  • levittää ja edistää paikallista kulttuuria, myös kansainvälisellä tasolla;
  • lisätä alueeseen liittyvää tietämystä ja aitoa ilmaisua ihmisten, organisaatioiden ja yhdistysten välisten yhteyksien kautta ja hyödyntämällä alueella luonnollisesti esiintyviä kykyjä;
  • edustaa ja levittää kansainvälisesti kiinnostavaa kulttuuria strategisissa paikoissa;
  • parantaa kriittistä ja dialektista lähestymistapaa epämuodollisen oppimisen avulla;
  •  tukea henkistä, sosiaalista, kulttuurista ja ammatillista kasvua itsetuntemuksen ja kykyjen kasvattamisen avulla;
  • edistää terveellisiä elämäntapoja;
  • laajentaa opettajien, kouluttajien ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmaa;
  •  tarjota koulutusmahdollisuuksia nuorille ja heikommassa asemassa oleville ihmisille.

Yhdistys toteuttaa tavoitteidensa saavuttamiseksi paikallisella tasolla osallistavia toimia, kuten konferensseja, keskusteluja, seminaareja, elokuvia ja dokumentteja, koulutuskursseja nuorille ja aikuisille.