Toiminta

You are here: Home / Toiminta

Kestävän Kehityksen Instituutti pyrkii luomaan ja kehittämään kansallista innovaatioinfrastruktuuria, levittämään uutta tietoa, edistämään teknologista yrittäjyyttä, välittämään tietämystä ja teknologioita sekä soveltamaaninnovatiivisia tuotteita ja palveluita.

Järjestön toiminta toimii mekanismina innovaatioiden tutkimuksen, kehittämisen ja soveltamisen kehittämiseen ja rahoittamiseen. Kriittinen painopiste organisaation työssä on yritys- ja akateemisten yhteisöjen välisen yhteistyön kehittäminen.

Kestävän Kehityksen Instituutin tehtävänä on varmistaa kestävä kaupunkien ja maaseudun kehitys, edistää yrittäjyyttä ja yhteistyötä sekä kehittää kansalaisyhteiskuntaa ja sektorien välistä yhteistyötä ”kunta, yhteisö, liiketoiminta, tiede” -periaatteella Suomen eri alueilla.